Flexibele opvang

Flexibele buitenschoolse opvang.

De flexibele buitenschoolse opvang is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.15 uur. Op woensdag en vrijdag van 11.30 tot 18.15 uur.
Tijdens studiedagen en vrije dagen van de school zijn wij geopend op aanvraag.
Flexibele opvang kunt u inzetten wanneer u dat wenst, op voorwaarde dat er plaats is in de groep.
Bij het inplannen van flexibele buitenschoolse wordt altijd gekeken naar de medewerker-kind-ratio.

Regels omtrent de flexibele buitenschoolse opvang:
 • U kunt alleen hele dagdelen NSO bespreken. Een flexibel dagdeel NSO loopt van 14.00 tot 18.15 uur. Bij een flexibel dagdeel NSO op woensdag- en/of vrijdagmiddag is de middag verdeeld in 2 opties. U heeft de keuze om van 11.30 tot 15.00 uur of van 11.30 tot 18.15 uur te reserveren.
 • Indien u op woensdag en/of vrijdag flexibel wilt reserveren, kan dit met een minimum van 3,50 uur. Concreet betekent dit dat, indien uw kind niet door de BSO wordt opgehaald, u zelf dient te zorgen voor vervoer naar de BSO en lunch. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om van 14.00-17.30 te reserveren.
 • U kunt flexibele opvang reserveren door dit via Bitcare (onze opvang-app) op te geven. Wanneer uw reservering bevestigd is bent u verzekerd van een plaats.
 • Omdat op onze locatie maar een beperkt aantal kindplaatsen gereserveerd zijn voor de flexibele opvang, adviseren wij om te reserveren zodra u weet wanneer u opvang nodig heeft.
 • Indien u voor uw kind flexibele opvang af wilt nemen in verband met een incidentele vrije dag (ATV, studiedag, etc.) dient u dit via Bitcare aan te geven.
 • Tijdens schoolvakanties kan flexibele opvang worden afgenomen per dagdeel per keer. Het is mogelijk van 7.00 tot 12.30 of van 12.30 tot 18.15 uur te reserveren. Ook kunt u de hele dag reserveren. U dient bij de pedagogisch medewerker na te vragen voor welke datum u de vakantieopvang moet reserveren om van plaatsing gegarandeerd te zijn.
 • Gereserveerde tijd wordt altijd in rekening gebracht, tenzij u de gereserveerd tijd minimaal 24 uur van te voren heeft geannuleerd. Dit kan door dit via Bitcare door te geven.
 • Gereserveerde tijd kan niet geruild worden. U kunt wel opnieuw bespreken, wanneer u op tijd uren/dagdelen geannuleerd heeft.
 • De facturering gebeurt achteraf per maand. Op rekening staan de afgenomen uren van die maand vermeld en het te betalen bedrag.
Zonder reserveren:
 • In tegenstelling tot reserveren kunt u ook op ieder moment van de dag bellen of er plaats is. U bent in dit geval niet altijd verzekerd van een plaats. Ter plaatse wordt dit ingevuld in Bitcare.
 • Last minute reservering is alleen mogelijk indien pedagogisch medewerker-kind-ratio dit toelaat.
 • U betaalt de tijd die u afneemt met een minimum van 1 dagdeel NSO, of bij vakanties met een hele ochtend, hele middag of hele dag.
 • De facturering gebeurt achteraf per maand. Op de rekening staan de afgenomen uren van die maand vermeld en het te betalen bedrag.
/