Dagindeling

Een middag op onze Sport BSO ziet er als volgt uit:
Dagritme:

14.15-16.00 Kinderen worden opgehaald of komen zelf naar SportBSO De Karmel.
14.15-16.00 Kinderen mogen vrij spelen in de gymzaal, spelletjes, kleuren, knutselen, lezen, huiswerk maken.
14.15-16.00 Kinderen gaan eten en drinken
16.00-17.00 Sporten in de gymzaal
16.45-17.15 Kinderen krijgen een tussendoortje en wat te drinken
17.00-18.15 Verder gaan met de activiteit, een andere activiteit beginnen of vrij spelen tot de kinderen worden opgehaald.

Kinderen kunnen op elk moment van de dag door de ouders worden opgehaald.

Wat bieden wij ouders?
  • Professionele opvang.
  • Een wederzijdse open en respectvolle communicatie over het welbevinden van het kind.
  • Actief luisteren naar individuele wensen en behoeften en kijken naar mogelijkheden binnen bestaande kaders.
  • Een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wij willen u als ouder laten zien hoe wij werken en samen met u beide opvoedingsmilieus (thuis en op de opvang) op elkaar afstemmen en een doorgaande lijn creëren.

Van ouders verwachten wij dat zij:
  • Actief deelnemen aan de contacten over het kind met de groepsleiding.
  • Open zijn over de thuissituatie en de ontwikkeling van het kind.
  • Bereikbaar zijn in geval van calamiteiten of ziekte.
/